Zásady ochrany osobných údajov

Studio JS, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých užívateľov, ktorí navštívia webovú stránku greenbody.sk, studiojs.sk alebo svancar.sk. Riadime sa a konáme v zhode s najsprávnejšími princípmi zaobchádzania s osobnými údajmi.

Naša ochrana súkromia je súčasťou nášho záväzku poskytovať dokonalý zákaznícky servis. Studio JS, s.r.o. sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami poskytovanými vami starostlivo a zodpovedne, predovšetkým v súvislosti s kooperáciou s tretími stranami. Avšak, Studio JS, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretích strán.

Zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov

Termín “osobné údaje” reprezentuje všetky informácie, ktoré uvádzate na webovej stránke greenbody.sk, studiojs.sk a svancar.sk a ktoré umožňujú osobnú identifikáciu.

V prípade, že uskutočníte nákup na našom e-shope, vaše osobné informácie budú zhromaždené za účelom poskytnutia tovaru, ktorý si u nás objednávate. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefonický kontakt.

Studio JS, s.r.o. zhromažďuje, uchováva a spracováva osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu v súlade s požadovanými právne platnými predpismi, ktoré sú považované za nevyhnutné na splnenie zmluvne dohodnutých servisných povinností medzi Studio JS, s.r.o. a vami, zákazníkom.

Akékoľvek ďalšie zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie osobných údajov bude podrobené vášmu schváleniu.

Prenos osobných údajov

Všetky informácie zaznamenané nami budú považované za výhradne dôverné za akýchkoľvek okolností, a môžu byť zdieľané s tretími stranami v nasledujúcich situáciách:

Použitie vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla za účelom kontaktovania vás ohľadom akýchkoľvek problémov s vašou objednávkou realizovanou na našej webovej stránke.

Predloženie vašich platobných údajov vybraným finančným inštitúciám za účelom spracovania vašej platobnej transakcie za nákup vo vašom mene.

Predloženie údajov v rozsahu meno, doručovacia adresa a telefonický kontakt prepravnému partnerovi, ktorý zodpovedá za doručenie vašej objednávky.

Ak to vyžaduje zákon, (Studio JS, s.r.o. sa podriaďuje právoplatným súdnym príkazom), sme povinní sprístupniť osobné údaje polícii alebo akýmkoľvek činným orgánom.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené týmto tretím stranám:

  • WordPress
  • WooCommerce
  • Google Tag Manager
  • Akismet
  • HubSpot
  • Tatra Banka
  • Mailchimp

Súhlas a zrušenie súhlasu

V prípade, že nám poskytnete vaše osobné údaje za účelom dokončenia transakcie, overenia platobnej karty, zrealizovania objednávky, vybavenia doručenia alebo vrátenia tovaru, považujeme váš súhlas so zhromaždením a spracovaním týchto informácií spoločnosťou Studio JS, s.r.o. za vzťahujúci sa výhradne na daný špecifický účel.

V prípade, že vás požiadame o vaše osobné údaje z dôvodu vedľajších účelov (napr. e-mail marketing), budeme vás buď priamo žiadať o váš súhlas alebo vám poskytneme možnosť odmietnutia.

Každý užívateľ našej webovej stránky má možnosť kedykoľvek odvolať tento súhlas s okamžite nadobudnutou platnosťou bez udania dôvodu prostredníctvom kontaktovania nás e-mailom na moje@greenbody.sk.

Zhromažďovanie iných ako osobných údajov

Za účelom zdokonaľovania našich služieb, využíva HTTP cookies (malé časti dát uložené vo vašom webovom prehliadači). Cookie súbory neobsahujú osobné údaje a nemáte možnosť ich identifikovať. Cookies môžu byť deaktivované v nastaveniach vášho prehliadača.

Viac informácií o používaní cookies: www.greenbody.sk/cookies.

Právo na informácie

Každý zákazník má právo žiadať o informáciu, ktoré osobné údaje boli uložené na stránke greenbody.sk, studiojs.sk alebo svancar.sk a má právo žiadať o zmenu alebo odstránenie daných údajov bez akéhokoľvek poplatku.

Dodatky

Vzhľadom na náš neustály vývoj, naše rozširovanie sa a zmeny v zákonoch, naše predpisy spracovaní dát sa budú taktiež vyvíjať. Studio JS, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany súkromia. Zmeny sa prejavia ihneď po ich aplikovaní na internetových stránkach.

Dúfame, že sa nám podarilo odpovedať na všetky otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov. V prípade požadovania doplňujúcej spätnej väzby, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese moje@greenbody.sk.

© 2017 greenbody.sk Všetky práva vyhradené.

Vytvorené srdcom Melton Digital a poháňané WordPressom.